GOLD PARTNER – EU projekt

Projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća GOLD PARTNER ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Projekt je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Korisnik projekta: GOLD PARTNER d.o.o.; OIB: 41267844051, Klaićeva 23, 10 000 Zagreb

 • Kratki opis projekta

Tvrtka GOLD PARTNER d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.11.1.1.01.0553 za provedbu projekta Jačanje konkurentnosti poduzeća GOLD PARTNER ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

Projektom se planira inovacija, digitalizacija, automatizacija i optimizacija poslovnih procesa i organizacije poslovanja društva Gold Partner, navedeno se planira postići implementacijom naprednih tehnoloških rješenja sa ciljem energetski učinkovite i ekološki prihvatljivije proizvodnje što doprinosi zelenom i digitalnom poslovanju društva.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 31. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti ostvarenju dugoročnih ciljeva društva u pogledu povećanja proizvodnih kapaciteta, ali i ostvarenju vizije i misije društva čime bi ono postalo vodeći regionalni proizvođač nakita koji svojim klijentima nudi proizvode vrhunske kvalitete u skladu s aktualnim trendovima i po prihvatljivoj cijeni.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Ulaganje društva Gold Partner u inovativna digitalna tehnološka rješenja s ciljem zelenog, digitalnog i otpornog oporavka (Pokazatelj: Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima – 4)

2. Jačanje konkurentnosti društva na tuzemnom i inozemnom tržištu kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja te inovativnih poslovnih modela u svrhu povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta (Pokazatelji: povećani prihod od prodaje za 25,85%; povećani prihod od izvoza za 25,80%; porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu – 12 novih djelatnika/ica)

 • Očekivani rezultati projekta
 • Uvođenje inovativnih digitalnih rješenja koja će omogućiti optimizaciju organizacije poslovanja, a posebno optimizaciju proizvodnog procesa
 • Smanjenje troškova proizvodnje što znači i smanjenje troška konačnih proizvoda kao i proširenje prodaje
 • Implementiranje digitalnih metoda proizvodnje u obliku opreme
 • Nabava novih strojeva
 • Osiguranje nesmetane i kvalitetne proizvodnje i prodaje pravilnim održavanjem imovine te servisiranjem iste sukladno preporukama proizvođača
 • Kontinuirano provođenje marketinških aktivnosti društva koje su prvenstveno usmjerene na sudjelovanje društva na specijaliziranim sajmovima te na promocije putem WEB, elektroničkih i tiskovnih kanala, ali i na dugoročne ugovore sa odabranim distributerima
 • Usklađenost dizajna sa aktualnim trendovima te prihvatljivim cijenama asortimana
 • Proširena mreža distributera, posebice na području inozemstva
 • Sudjelovanja na najvećim i najznačanijim sajmovima zlatarske i industrije nakita poput sajma u Vicenzi (Italija), Las Vegasu (SAD) i Hong Kongu
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 11.968.234,81 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 7.494.803,54 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 2.963.565,14 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Krešimir Glasnović na:
gold-partner@gold-partner.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/